Changer d'édition

Scheckiwwerreechung fir Kanner am Senegal

D´Memberen vum Handaarbechtstreff vum Club Senior 50+ an aktiv zu Kielen hunn den 05.02.2020 ee Scheck vun 2600€ un d´ONGD „Guiden a Scouten fir ENG WELT“ iwwerreecht. Den Don ass den Erléis vu verschiddenen Aktivitéiten, haaptsächlich vum Kuki 2019 ( Kultur -a Konschtfestival Kielen), matt Expo vun Deckenvariatiounen, Verkaf vun Handaarbechten, Kaffisstuff an Tombola. D´Mme Marie- Anne Werner huet de Scheck mat grousser Freed an engem häerzlechen Merci entgéint geholl fir den Projet „ Crepe“ am Senegal ze ënnerstëtzen. Si huet äis iwwerzeege kënnen vun dëser professioneller Organisatioun a vun der kultureller Vielfalt, déi sech an de läschten 40 Joer weiderentwëckelt huet. D’Memberen si sensibiliséiert ginn iwwert d´Wichtigkeet vun der Educatioun ; dës Spend dréit dozou bäi, dass d´Kanner eng Schoul-a Beruffsausbildung kréien, doniewt eng medizinesch Betreiung an all Dag eng waarm Moolzecht. (Weider Infoen:ondg.lgs.lu.) Matt dëser Solidaritéitsaktioun verbannen d´Memberen vum Handaarbechtstreff vill Engagement mat hieren variéierten Talenter; dëst huet och den H.Guy Scholtes, Schäffen vun der Gemeng Kielen a President vun der Kulturkommissioun a senger Usproch luewend ënnerstrach a gewënscht, datt mer nach kënnen Villes an dësem Sënn réaliséieren.

Photographe Willy A. Suys