Changer d'édition

Praffcours fir Uebstbeem

20
févr.
2021
20 févr.

Ouni Praffen, kee leckert Uebst un de Beem!
Duerch Selwerpraffen kann een och ee wichtege Beitrag leechten fir aal Uebstzorten z’erhalen an hëllefe vermeiden dass iergendwann nach just « Pink Lady » a Co am Rayon am Supermarché ze fanne sinn📷

Jiddereen dee matmecht, kritt 3 gepraffte Beem mat Heem.

Umeldung a weider Informatiounen:
remybee@pt.lu
Tel.: 661 207 702
oder 621 768 452

Onkäschtebeitrag: 25€/Persoun

E puer Plaze sinn nach frai📷

(di aktuell Regelen vun der Regierung a Saache Corona gi respektéiert)