Changer d'édition

Chéqueiwwerrechung un AVR den 16 November 2019 zu Weimericht / Jonglënster.

Um Weltdag vun den Stroossenaffer iwwerrecht Scharity Bikers Lëtzebuereg e Scheck vun. 3600 € un Association National de Victimes de la Route.