Changer d'édition

Lidderuucht Lëtzebuerg ënnerstëtzt Blëtz.

Kierzlech konnt de President Marcel Blum, vun der „Lidderuucht Lëtzebuerg“ der Vereenegung Blëtz A.S.B.L. e Scheck vun 600€ iwwerreechen. Dëst war méiglech, well der Lidderuucht hier CD‘en „Dat elei an dat elo“ an „Wat d’Heemecht ass“ esou e groussen Succès hunn. Vun all verkaften CD gëtt 1 € ewech geholl an fir e gudden Zweck bestëmmt. Blëtz gouf vun der Mme Nicole Backes-Walesch an der Mme Carine Magar-Klein vertrueden. Zum Ofschloss huet D’Mme Backes der Lidderuucht Merci gesot an iwwert d’Associatioun Blëtz informéiert.