Changer d'édition

Verdeele vun Waaserbidongen an den Habschter Schoulen

De Mëttwoch, 9. Oktober 2019, huet d’Schoulkommissioun vun der Habschter Gemeng alleguerten d’Schoulgebaier besicht an dovu profitéiert, fir de Schoulkanner e flotte Waasserbidong ze schenken. Dëse kënnen d’Kanner bei deenen nei installéierte Waasserbornen opfëllen. Zousätzlech zum Bidon gouf et fir all Schoulkand en Infobichelchen iwwert de Circuit vum Waasser, dëst am Kader zum Thema Nohaltegkeet.