Changer d'édition

Et wor émol 2003: 14. Charly Gaul (Habscht-Kräizerbuch).