Changer d'édition

MEEKRANZ UN DER HIELEM/BOUFER SCHOUL

Der Hielem-Luerenzweiler Musek hire Meekranz ass un der Hielem/Boufer Schoul opgehaange ginn. An der "Aler Schoul" ass de Proufsall vun der Fanfare an och d´Museksschoul aus der Gemeng Luerenzweiler.


--------------------------


Wenn die Sonne gut ist am 1. Mai, gibt es viel Korn und ein gutes Heu.


Baureregel

-----------------------------

Kommt der 1. Mai mit Schall, bringt er Kuckuck und Nachtigall.


Baureregel

-------------------


Fotoen : Steyer – Fonck Alice

© copyright