Changer d'édition

D'Piirle vum Da

Wéi heescht et sou schéin an engem Ligd vom Dicks: D'Pierle vum Da, dat sin déng Diamanten, d'Blummen um Feld, déi sin däin Hochzäitskleed, an d'Nuechtegailercher, dat sin deng Musikanten, an däin treit Hierz as meng Gléckséilechkeet.....
fir déi Piirlen ze gesin muss en well bessen méi fréi obstoen.