Changer d'édition

Hämmelsmarsch zu Haassel

Zu Haassel wor lescht Woch Kiermes ënnert beschten Konditiounen Gefeiert ginn.
Den Historesch Dekoréierten Kiermeswon wor mat flotten Lämmercher duerch Stroossen gezunn. Ons Awunner kruten e gudd Stéck Kiermeskuch an déi eng oder aner Kiermesdrëpp offréiert.
Fanfare vun Duelem huet Musekalesch den Hämmelsmarsch gespillt. E groussen Merci un all Memberen vun den Haassel a Weiler Pompjeeën fir Préparatioun vun dësem Evenement. Awer och onser Famill Appelbaum vun Haassel e groussen Merci fir deen flotten Chrëschtstand.