Changer d'édition

Fusiouns-Aarbechtsgrupp Groussbus-Wal

Wärend véier Nomëtteger hunn d'Gemengevertrieder vu Groussbus a Wal zesumme mat hirem Personal ënnert der Leedung vum Büro CO3 d'Käpp zesumme gestach a sech Gedanken iwwert eng méiglech Fusioun gemaach. Theme bei dëse Workshoppe waren d'Schwächten a Stäerkte vun den eenzele Gemengen ze bestëmmen, hiert gemeinsaamt Entwécklungspotenzial ervir ze sträichen, esou wéi och di finanziell Lag méi genee ënnert d'Lupp ze huelen. D'Gemengeréit hu schliisslech och sämtlech Gebaier vu Wal a vu Groussbus besicht, fir sech e Bild iwwer de weideren Notze vun de verschiddene Gebailechkeeten ze maachen. D'Stëmmung ënnert allen Acteure war beschtens an et huet e gespuert, dat jidderee gewëllt ass, säin Deel zu engem positive Verlaf vun de Gespréicher bäizedroen.