Changer d'édition

Gréiwemaacher Konveniat vun der Oberprimärschoul

Wéi et all 5 Joer eng léif Traditioun ass, hunn d'Schoulfrëndinnen aus der Oberprimärschoul vu Gréiwemaacher hire 65. Gebuertsdag zesumme gefeiert. Getraff hu si sech an der Caves Bernard Massard, an duerno goufen Erënnerungen a Spiichten aus fréieren Zäite bei engem gudde Menü am Restaurant "La Belle Pierre" ausgetosch. Am Nomëtteg huet d'Monique Hermes mat dem Grupp eng interessant Féierung duerch d'Maacher Geschicht gemaach. Beim Ofschloss vun deem flotten Dag an der Wäistuff Deisermill zu Meechtem gouf sech versprach, dëst Treffen esoubal ewéi méiglech ze widderhuelen.