Changer d'édition

Elephant clock (Waasser-Auer) Ibn Battuta Mall (Dubai)