Changer d'édition

D'CSV Jonglënster presentéiert hire WAHLPROGRAMM an de BILAN

Elo ass et souwäit. Hei presentéiere mir Iech ons Broschüren. De BILAN mat de wichtegste Projeten déi mir déi lescht 6 Jor realiséiert hunn, an de WAHLPROGRAMM mat onse Projeten an Ideeë fir déi nächst 6 Jor.

Opgedeelt a verschidde Kapitele fannt dir hei der CSV hier Visioune fir ons Gemeng
Mir hoffen an zielen op är Ënnerstëtzung den 9. Oktober fir mat Iech dës Visiounen ze realiséieren.

Op onsen Trëppeltier respektiv an onsen Info Owenter sti mir Iech gäre Ried an Äntwert. Detailer dozou fannt dir hei um Site oder an onse Broschüren.

Internet Site: junglinster.csv.lu