Changer d'édition

Nationalfeierdag an der Gemeng Fëschbech

Nationalfeierdag gëtt an der Gemeng Fëschbech ëmmer ganz traditionell um Virowend gefeiert. De Cortège ugefouert vun de lokale Pompjeeën ass erop an Kierch gaangen, wou den TeDeum mam Paschtouer Tristan Häcker gefeiert gouf. Duerno ass d'Heemecht, no der Gedenkminutt beim Monument, gesonge ginn. Uschléissend war all Bierger an Veräinshaus op Schous invitéiert, wou de Buergermeeschter Fränk Daems, eng Ried gehalen huet an déi verdéngschtvoll Matbierger geéiert huet. Ugefaangen bei de Pompjeeën fir 15 Joer de Luss Brosius, fir 25 Joer de Pol Daems, fir 30 Joer de Paul Brosius an de René Jacobsen an 4 Jugendpompjeeën kruten hiert Bronzen Ofzeechen am Wëssenstest. D'Jofferen Mireille Garson an Jacquie Wagener goufen fir 20 Joer an der Angsber Schoul geéiert, esou wéi den Edmond Haas fir seng Joren als President vum Schoulcomité. Dem Paschtouer Tristan Häcker huet de Buergermeeschter fir seng rezent Wei gratuléiert. 4 Sportlech Matbierger konnten fir hire Merite geéiert ginn an de Schäfferot huet dem Patrick Dennessen säi "Biketrip to Rome" mat zwou Scheckiwwerreechungen ënnerstëtzen. Zum Ofschloss huet Chorale nach emol d'Heemecht ugestëmmt an den Owend ass mat engem Patt an engem gudde Maufel op der Héicht ausklénge gelooss ginn.

Fotoen: Roger Kolber a Luss Brosius