Changer d'édition

Staark Fraen an der Ecole Privée Sainte-Anne

D’Ecole Privée Sainte-Anne zu Ettelbréck ass eng reng Meederchersschoul an ee vun hiren Haaptziler ass et hir Schülerinnen zu selbstbewosste Fraen ze maachen, di hir Platz an der moderner Gesellschaft fannen. Am Kader vum Projet „Staark Fraen“ invitéiert d’Schoul zënter Joren ëmmer erëm Fraen, di sech politesch oder sozial engagéieren oder an hirem Beruff erfollegräich sinn.

Virun allem zum Internationale Fraendag, deen all Joers den 8. Mäerz weltwäit gefeiert gëtt, ginn normalerweis Atelieren, Visitten oder Konferenzen organiséiert. Dëst Joer war dat leider wéinst der sanitärer Situatioun net méiglech mee d’Schülerinne vum Sainte-Anne hunn mat enger Fotosaktioun an de soziale Medie bewisen, dass si wëssen, wouduerch sech eng staark Fra auszeechent.