Changer d'édition

Eng Sonneblumm fir eis Meedercher


Wann d’Ofschlossklassen ugangs Juli hiren Diplom iwwerreecht kréien, mussen eis Schülerinnen, di den DAP (Diplôme d’aptitude professionelle) maachen, nach eng Zäitchen op hir Resultater waarden. Si kréien hiren Diplom eréischt am Hierscht vun der Chambre de Commerce.

Well si awer net einfach esou aus der Schoul sollen verschwannen, koum op hirem leschten Schouldag d‘Direktioun vun der Ecole Privée Sainte-Anne si besichen. An enger klenger Zeremonie kruten si eng Sonneblumm an e Kräiz. Den Direkter vum Sainte-Anne, Georges Kayser, huet hinnen ganz vill Gléck fir hiren Examen an fir hiert weidert Beruffsliewen gewënscht an duerno gouf natierlech och eng Foto zur Erënnerung gemaach.