Changer d'édition

Wékräiz bei Diängen as ouni Kräiz? Akzident oder Vandalismus?