Changer d'édition

Schléiwen, nach ee gudde Frascht, da schmaache mir ausgezeechent