Changer d'édition

Generalversammlung vun D‘Fraen a Mammen Elleng.

Genneralversammlung mat Chèque - Iwwerrechung vun D'Fraen a Mammen Elleng am Centre Martialis zuElleng .De Erléis aus em Bazar 2019 as un :

Tornado Peiteng: 1500 €

Keerjeng hölleft : 1500 €

Wonschkutsch asbl : 1500 €

Alan - Maladies rares : 1500 €

Fondation Maison de la Porte ouverte: 1500 €

Elenger Kierch fir Blumen 1000 €