Changer d'édition

Alles op de Vëlo duerch d'Gemeng Ell

Alles op de Vëlo duerch d’Gemeng Ell

Ell: Dat schéint Hierschtwieder hat vill fervent Vëlofuerer aus der Gemeng Ell derzou bewegt fir dem Opruff vum Réidener Mobilitéitsatelier och dest Joer am Kader vun der Aktioun „Tour du Duerf 2021“ ,nozekommen. Nom klenge Briefing, huet de Laurent Schaus d’Strëck vu ronn 18 Kilometer duerch d’Stroosen vun der Gemeng Ell mat engem klengen Deel am belgischen Grenzgebiet, kuerz virgestallt wou Grouss a Kleng sech duerno mat Start beim Gemengenhaus op de Wee geemet huet. Zum Schluss vun dësem gemittlechen Naturtour, huet de Buergermeeschter Armand Schuh bei enger klenger Agap am Bongert allen Bedeelegten säi Merci ausgedrëckt, déi sech nom Registréieren vun de Gesamtkilometer och hir Virschléi an eventuell Verbesserungen konnten matdeelen. (CR) (Foto: Charles Reiser)