Changer d'édition

Statue vum Hl.Franz vun Assisi zu Eesebur

E besschen verstoppt stét dës Statue beim Service de la Jeunesse.

Op Initiativ vum Mgr.Pierre Posing hun d'Letzeburger Guiden des Statue 1963 gesteft.