Changer d'édition

Generalversammlung vun de Loups Blancs am Lycée Privé Emile Metz

Ee Freideg den 22. November haten d’Loups Blancs, d’Scoute vum LPEM, hir Generalversammlung, an där openeits zum Ausdrock koum, wéi gutt dee Grupp funktionéiert a wéivill flott Aktivitéiten d’Loups Blancs am Laf vum Joer hate respektiv am neie Joer wäerten hunn. No der Usprooch vum President an dem Rapport vum Sekretär huet de Scoutschef Yves Streff den Aktivitéitsbericht gemaach, wou ënner anerem riets goung vu Schaffweekender ëm de Chalet Aach, Scoutsweekender, dem traditionellen Hierkenowend, engem ireschen Owend (Irlandrees am Réckbléck), Campen (Ouschtere mam Vëlo zu Iechternach, Päischten um Misärshaff an am Summer zu Britte bei Mettlach), der Hëllef beim ING-Marathon an dem Fakelzuch. A well de Programm fir 2019-2020 net manner intensiv ausgesäit, ma souguer nach ee Summercamp zu Wales vum 1. bis de 15. August virgesäit, ass et nëmme verständlech, datt den H. Thill, Direkter vum Lycée, houfreg op d’Loups Blancs ass an hir Aarbecht a senger motivanter Usproch gelueft an encouragéiert huet. Finanziell stinn d’Loups Blancs sech gutt, de Keesebericht huet gestëmmt, an d’Freed um Scoutsinn ass ee Mol wéi d’anert Mol grouss. No der Generalversammlung gouf et dunns och nach eng Agappe, wou d’Scouten, hir Elteren, Memberen a Frënn sech et gutt goe gelooss hunn (ganz am Sënn vun der Convivialitéit!).