Changer d'édition

Vu Lëtzebuerg bis a Portugal

Wow! Och wann e net mat pedalléiert huet, esou kommen ech Emotiounen héich beim Kucke vun dem RTL Lëtzebuerg Reportage gescjter Owend. Vill vun eis hunn déi zwee Cycliste suivéiert, Dag fir Dag, a hunn hinne Courage a Motivatioun zougesprach. Respekt vir déi super sportlech Leeschtung. Respekt fir de grousse sozialen Engagement vum Victor a Helder. Merci dem Entourage vun deenen zwee, notamment dem Cristina Ramada, fir déi enorm Ënnerstëtzung.