Changer d'édition

Treffen vum Jargang 1940

di jonk vu fréier vum Jargang 1940 ware fru sich erem ze gesinn, wi all Jar war et erem flott zu Dikrich a mir fréen eis daat anert Jar zu Luzern beim Schullkomerod Rolf
ze gesinn.