Changer d'édition

Konveniat um Härebierg zou Dikrech vun der 9. Sessioun

Den 6. Januar 1970 ass di 9. Sessioun vun Arméifreiwelleger agezunn ginn, an 50 Joer dono hunn si sech um Härebierg erëm getraff. Am „ Kinossall „ wéi mir en zu där Zäit genannt hunn , kruten mir mat enger Power Point Show di nei Arméi mat hiren Missiounen, asw. virgestallt. Duerno sinn mir mat engem Arméibus bei di nei restauréiert Pavillon’en gefouert ginn, wou ons di nei Ariichtungen gewisen gi sinn, a weider ass e gaange bei Gefierer souwéi di héichmodern Garage vun der Arméi, wou mir alles ganz genau explizéiert kruten, an hei konnten mir nëmmen staunen, wéi eis Lëtzebuerger Arméi sech moderniséiert huet. Nom Apéro an der Enneroffizéieschmess wou mir dem Ënneroffizéier mat enger klenger Blumm vun der Musel villmools Merci gesot haten fir seng ausféierlech Erklärungen, ass et dunn fir Mëttegiessen an de Restaurant Dahm op Ierpeldéng gaangen, wou ons e gudden Maufel zerwéiert gouf. Den Matorganisator Fernand Dax huet drun erënnert, dass et knapps 25 Joer nom verheerenden 2. Weltkrich war, wou mir hu missen als Arméifrewelleg bei Arméi goen fir eng Karriäre als Fierschter, Gendaarm, Polizist, Guichgen, Douanier oder eng aner Plaz beim Staat ze ergräifen. Mentalitéit an der Gesellschaft war zu där Zäit eng aner wéi haut, an duerfir versteet en och, dass eis Virgesetzten eis jonk Borschten mat allen Mëttelen versicht hunn, Uerdnung an Disziplin beizebrengen. Di meescht vun de Kolleegen haten eréischt kuerz 17 Joer oder waren eppes méi all. Schonns 1969 waren si zesummen an der Musterung an schonns do huet sech ofgezeechent, dass di 9. Sessioun e groussen Cru géif ginn. 1970, wéi et nach keng Handy’en a keen Internet ginn ass, konnte mir ons trotzdeem verstännegen. Bal net ze gleewen, sou den Riedner A senger Ried ass un di vill ze fréi verstuerwen Kolleegen Christnach Romain a Kirtz Othon geduecht ginn, a besonnesch un de Roger Steg an de René Bosseler, déi ons lëscht Joer fir ëmmer verloss hunn. Mat enger Gedenkminutt hu mir un si geduecht. Nach bis spéit an de Nomëtteg sinn di al Anekdoten an Erënnerung geruff ginn an et ass sech versprach ginn , nächst Joer am Eislëck erëmzegesinn