Changer d'édition

Dikricher Amicale Iwer Bierg an Dall huet 20 Geburtsdag gefeiert

Eise Wanderverein besteet lo 20 Jar, an daat gouf an der Holdaer mat de Memberen gefeiert.Ennert eise Gäst war Mme Karin Breuskin, Presidentin vum Syndicat du Tourisme an de Claude Haagen, Burgermeester vun Dikrich. Si hun eisem Verein alles Guddes gewënscht fir d'Zukunft a merci gesot fir alles wat di letzt 20 Jar gewandert ginn ass.. Mir sen all 14 Deeg ,samsdes nomettes ennerwee fir 2 Stonnen. Huet dir Lost matzegoen da kommt a gitt mat.Bei eis fand dir Geselligkeet a Frendschaft an der Natur