Changer d'édition

AG 2019-Sportif méritant ESSD (Entente des Sociétes Sortives de Diekirch)

Op der AG vum ESSD den 9.Mäerz ass alles beim alen bliwwen. De Benoît Grosch féiert seng Equipp (Yves Clausse, Tim Junker, José Gonçalves, Ally Doerfel) weider an d'Joer 2020 , wou dann nei Comité-Walen sinn.

Den ESSD groupéiert 19 Veräiner mat 2790 Athleten. Vun dësen goufen déi Bescht aus der Saison 2018 op dem SPORTIF MÉRITANT den 13. Mäerz geéiert, mat Kadoen, an d'Championen mat eng Plaquette.

Déi bescht Equipp krut och nach de CHALLENGE vum S.I.T. Diekirch iwwereecht: dëst Joer de WATERPOLO, an dat schons fir dat 3. Joer hannereneen.

Geéiert goufen och Athleten vum Sports pour Personnes Handicapées a vun Lasep a Lasel. Iwwerall muss een op d'Jugend setzen.

Erfierzehiewen déi 3. Plaz am Tour de Luxembourg vum PIT LEYDER. An awer och a souguer déi vum WATERPOLO, deen 2018 den Triplé( Champion, Coupe, Champion régional) gemaach huet, plus den 1. Triplé an der Schwammgeschicht an dësen 3 Catégorien zesummen (2016,2017,2018).(ally d.)

Plus de nouvelles de Alderic Doerfel-Nowotny >