Changer d'édition

Consdorf - Och en Deel vun der „ Grousser BOTZ „ an der Gemeng KONSDREF

Den Armand Reuland an de Fred Schaaf hu geduecht dat net nëmmen " Dreck " laanscht d´Stroossen a Weeër bei der sougenannter " Grousser Botz " soll opgeraf ginn, mä dat et och Objet´en gëtt déi all Jar vergiess ginn. Des Jar hunn si dofir di 3 Charly´s Panneau´en op der Vëlospist gewäsch, op der Konsdrefer Gare, op der Scheedges Gare an op der Kalkesbacher-Halt. Et war néideg, an et war och nach benevole. Natierlech ass d´Haischen op der Kalkesbacher-Halt och gebotzt ginn, et gesäit elo erëm wie Nei aus. Di vill Leit déi hei laanscht kommen, Wanderer, Cyclisten, an Touristen hunn och Aen a gesinn wat propper ass.