Changer d'édition

Babbelstiffchen zu Colmar-Berg


Subject: Babbelstiffchen 15 Oktober 2021


Heimat invitéieren ech Iech haerzlesch ob déi nächst Babbelstiffchen de 15 Oktober 2021 vun der Integratiounskommissioun Colmer-Bierg.

Mellt Iech weg un bis den 13 Oktober 2021.Iwwer Mail kenn Dir mech um mjohanns@colmar-berg.lu kontaktéieren an um Telefon iwwer d'Nummer 83 55 43 221.

Léif Gréiss.

Mesdames et Messieurs,

Par la présente je vous invite à notre prochaine Babbelstiffchen de la Commission d'intégration Colmar-Berg, qui aura lieu le 15 octobre 2021.

Veuillez-vous inscrire à l'adresse mjohanns@colmar-berg.lu ou par téléphone au 83 55 43 221 jusqu’au 13 octobre 2021.

Bien à vous.

📷

Commune de Colmar-Berg


Mandy Johanns
Bureau de la population


ADMINISTRATION COMMUNALE DE COLMAR-BERG

Tel.: (+352) 83 55 43 - 221
Fax.: (+352) 83 55 43 - 225

mjohanns@colmar-berg.lu


5, rue de la Poste
L-7730 Colmar-Berg
info@colmar-berg.lu

www.colmar-berg.lu


📷

P Denkt un d’Ëmwelt är Dir dës Email dréckt. Pensez à l’environnement ! N’imprimez cet email que si c’est nécessaire.

Mesdames et Messieurs,

Par la présente je vous invite à notre prochaine Babbelstiffchen de la Commission d'intégration Colmar-Berg, qui aura lieu le 15 octobre 2021.

Veuillez-vous inscrire à l'adresse mjohanns@colmar-berg.lu ou par téléphone au 83 55 43 221 jusqu’au 13 octobre 2021.

Bien à vous.

📷

Commune de Colmar-Berg


Mandy Johanns
Bureau de la population


ADMINISTRATION COMMUNALE DE COLMAR-BERG

Tel.: (+352) 83 55 43 - 221
Fax.: (+352) 83 55 43 - 225

mjohanns@colmar-berg.lu


5, rue de la Poste
L-7730 Colmar-Berg
info@colmar-berg.lu

www.colmar-berg.lu


📷

P Denkt un d’Ëmwelt är Dir dës Email dréckt. Pensez à l’environnement ! N’imprimez cet email que si c’est nécessaire.