Changer d'édition

Wäicherdang: An de 60-ziger Johren war katholesch Kierch an Schoul nach e Ganzt

Deemols waren Wäicherdanger Schoulkanner an der Schoul bei der Léierin Margot Glod-Scholtes (*1925-+2009) a beim Paschtouer Ferdinand Herkenrath (1.9.1956-9.1.1964 Paschtouer vo Wäicherdang) am Reliounsunterricht, an d' Jongen och als Masssendénger an der Kierch.