Changer d'édition

Ein großer Tierfreund der 365 Herze verdient

De Franz vu Rueder verdéint wirklech eng Keier am
“ mywort“ ze erschéngen.
Heen kënnt vu wäit, joeran, joeraus all Moies bei seng Paerd mat Muerten , haart Brout an Hee.
Ob et reent, schneit , fréiert oder donnert…
De Franz ass ALL DAAG beim Max a Moritz, déi op hee waarden a wëssen wini hiere Meeschter ongeféier kënnt.
Op de Franz d‘Been oder d‘Hand wéi hued :
HEE KËNNT!!
Heen ass ee gudde Mensch mat engem groußen Haerz :)
Een Déierfrënd duerch an duerch❤️
❤️365 Herze verdient diese Menschenseele❤️