Changer d'édition

Formatiounen vun der FAL

Fir ze wëssen, wéi eng Persoun mat Autismus denkt an agéiert, fir méi iwwert hier Stäerken a Bedierfnesser ze erfueren, fir hir ze hëllefen, hir Schwieregkeeten ze meeschteren a fir deplacéiert oder souguer geféierleche Praktike virzebeugen, muss een Autismus gutt kennen a verstoen.


Aus dësem Grond organiséiert d’FAL a reegelméissegen Ofstänn Formatiounen zum Thema Autismus-Spektrum-Stéierung.


2019 konnte mir am Ganzen 730 Participanten un eise Formatiounen deelhuele loossen. Opgrond vun den aktuelle Geste-barrièren, déi opgrond vum Coronavirus obligatoresch sinn, ass et eis dëst Joer leider net méiglech, esou vill Persounen an eise Formatioune begréissen ze kënnen. Mir ginn awer eis Bescht, fir souvill Persoune wéi méiglech d’Formatiounen ubidden ze kënnen.


All eis aktuell Formatioune fannt Dir ënnert https://www.fal.lu/veranstaltungen/#FAL #autisme #ëmmerdo #lëtzebuerg