Changer d'édition

Fest vun den aktiven an fréieren Mattarbechter vun der Eecher Klinik

De 6. Oktober hunn aktiv a fréier Mataarbechter vun der Eecher Klinik sech fir e flott „Eecher Fest“getraff.Am agreabele Kader vum Kikuoka Golf Club,bei wonnerschéinem Wierder,engem gudde Maufel an an der Fréed sech erëmzegesinn goufen Erënnerungen ausgetosch an Nouvellen zweschen deene jonken a mannerjonke Kollegen an Ex-Kollegen gedeelt.

Besonnesch ervirzestraiche wor datt souwuel onse fréieren Direkter,den Dr.Jean Nosbaum, wéi Kollegen déi zënter laangem am Ausland am Gesondheetsberäich schaffen, alles drun gesat hate fir derbäi ze sinn!

E ganz léiwe Grouss geet un all déi, déi dës Kéier net konnte mattfeieren!

Léi fréier Kollegen déi mir net erreecht hunn,entschëllegt ons w.e.g. a mir géifen Iech bieden ons Är Email oder Kontaktadressen op den Email: nellywinandy@gmail.com ze schecke fir datt mir ons an 2 Joer all kënnen erëm gesinn.

Liliane Reuland,Nelly Winandy,Manou Lentz via my-wort.lu