Changer d'édition

1. Editioun vum Bierdener Chrëschtmaart

De 27. November war déi éischt Editioun vum Bierdener Chrëschtmaart, déi mat 1.000 Visiteuren e groussen Succès kann huet. Ënnert der Leedung an der Organisatioun vum Syndicat d'Initiative hunn 12 Veräiner aus der Gemeng bei dëser Editioun matgeschafft an hunn de Visiteuren vill kulinaresch Spezialitéiten an och Kanneranimatioun ugebueden.

De Kleeschen hat de Wee och op Bierden fonnt an huet sech vill Zäit gehol fir mat de Kanner ze poteren. Fir déi Brav hat hier natierlech eng gutt FairTrade Tiitchen derbäi.

An och am Centre Culturel selwer war eng méi lass. Hei hunn 15 Hobbykënschter a lokal Produzenten ausgestallt.