Changer d'édition

Wéi muss ech hei fueren?

Kann een mir erklären wéi een hei muss fueren. Op der enger Säit steet en Scheld fir eng Zone 30 an op der anerer Säit steet en Scheld dat Zone 30 ophieft.

Des Schelder stinn wann een vum bd de la Fratérnite an den bd Gustave Jacquemart oder an rue Lavoisier fiert.