Changer d'édition

HOERGÄNSEN- FORMATIOUNEN

28.10.2019 , 17:10 Auer Hoergänsen , vill Träpp a verschidden Formatiounen .


-----------------


Vögel im Käfig sprechen nur vom Fliegen.
Freie Vögel fliegen einfach.


aus China


---------------

Fotoen : Steyer - Fonck Alice

copyright