Changer d'édition

Molkursen vir d'Künstler vun Muer

Den Ouschterhues haat just seng Molfuerwen ewech geraumt ,dun hun die jong Künstler vun 8 .12 Joer aus der Stausee Gemeng an der Schoul vun Bèiwen ënner der Leedung vum Ingrid Decot an dem Patrice Schannes , d'Fuerwen an d'Pinselen aus gepaakt fir een Moolkuer vun 2 Deeg.D'Kanner hun matt enormer Begeeschterung geschafft fir hiren groussen Viirbiller et no ze maachen. D'Elteren, de Burgermeeschter an seng 2 Schäffen hun gestaunt waat die jong Künstler vun Mueren op hir Leinwand gezaubert hun, Dëst war eng Initiative vun der Kultur Kommisioun an no deem Erfollig an deem Resultat kann een dovun aus gon datt daat neck fir d'Lëscht war.