Changer d'édition

ASIVEMA APERO-TOUR ZU SAEUL

Apero-tour « Natur a Kultur » vum Sonndeg, 23.2.2020 zu Sëll.

Bei liechtem Reen si mir um 09.00 Auer lassgangen, nët ouni e puer Erklärungen iwwert die interessant Gemeng Sëll mat direkt der beschtbekannten Basilika aus dem 11te Joerhonnert. Mir haten eis de Wee ronderem den Ditzebierg erausgesicht an esou konnte mir die verschidden Dierfer vun der Gemeng mat weideren Informatiounen vun enger gewëssener Héicht aus gesinn. Och si mir eppes iwwert die vill gefasste Quellen gewuer ginn, wou dat gewonnent Wasser bis an d’Eisleck gepompelt gët. Weider hu mir am Bësch gestaunt iwwert eng Usammlung vun Fussebauten. Zu Sëll gët och de Sport gefördert, op verschiddene Plazen hu mir die Laf- Velo- MTBstrecken gekräitz. Zum Schluss war nach e Besuch an der Kiirch um Programm wou der vill vun ons gestaunt hun.

De nächsten Apero-Tour as Sonndes de 29.März um 09.00 Auer zu Bissen um Parking "Um Maart" rue de la Chapelle ouwen bei der Rouki Kapell.