Changer d'édition

ASIVEMA APERO-TOUR ZU OLLEM


Zu Ollem beim ale Pompjées-Bau hu mer eis getraff.

Dono goung et Richtung "Elmen" deen neie Chantier ukucken wou eng 700 Wunnunitéite gebaut ginn.

Iwwer Goetzen gung et Richtung Ollem weider wou mer vun der Ligue HMC Erklärungen iwwert hire nei Point de Vente vun hire Produiten kruten.

Dono lanscht de Flughafen fir Miniatur-Flieger Richtung Kehlen an hir Industriezone weider duerch de Bësch, Richtung Capellener Industriezone, lanscht de Bëschkierfech op Ollem.

Trotz den Industriezonen kann een die wonnerbar Natur geneissen, an och staunen wat alles an der Kielener-Gemeng opgeriicht gett.

Et as impressionant.