Changer d'édition

ASIVEMA APERO-TOUR ZU MIERSCH

Sonndes muerges as d’Asivema nom Wiehlen schons um 09.00 Auer zu Miersch hannert der Kiirch gestart. Et gong direkt op de Krounebierg mat dem Onofhängigkeetsdenkmal, wat 1940 zerstéiert an 1957 erem nei opgericht gouf. Weider duerch de Bësch, mat senge besonnesche Beem a Fielsen, op engem vun de ville schéine Weeër, si mir erof op den Hunnebour koum wou die wonnerbar Natur ëmmer erem Begeeschterung ervir rifft. Iwwert d’Kompensierungsfläch « Op Sannert » mat der immenser Aussicht bis wäit an d’Eisleck koume mir zreck mat engem leschte Bléck op de Mierscher Silo.


Nächste Rendez-Vous as den 30. Juni 2019 : Esch-sur-Alzette, Ellergronn, R.V. um 09.00 Auer Parking Centre d'Accueil rue Jean-Pierre Bausch (nom Terrain vun der Jeunesse)