Changer d'édition

ASIVEMA APERO-TOUR OP DER CAP

Mir hun eis op der Gare op der Cap getraff, nodeems jiddereen säin Auto konnt parken (op deem vill ze klengen Parking) si mer iwwert d'Schinnen direkt an de Bësch era gaangen.

Dese schéine, grousse Bësch as op der enger Sait duerch d'Autobunn begrenzt an op der aner Sait duerch d'Schinnen. En as gréisstendeels ganz Naturno mat ville Fiichtgebidder an eng impressionanter Flora a Fauna.

Mir haten eis an 2 Gruppen agedeelt am Respekt vun den aktuellen sanitäiren Bestemmungen, och mat Masken. All Grupp wor vun engem Member vum lokalen Syndicat d'Initiative begleet an konnt die néideg Explikatiounen kréien.

Och krute mer den alen Zillebaakouwen aus der Réimerzäit gewisen, den mat engem Milliounenopwand ausgegruewen gouf an elo leider emmer méi verfällt.


Eise nächste Rendez-Vous as zu Marteling, den 30.8.2020 um 09.00 Auer bei der Maison 3.

Fir d'éischt as d'Wanderung an dono um 14.30 Besichtigung vum Schiefermusée (8 €)

An der Mettesstonn hut der d'Gelegenheet fir e Maufen z'iéssen