Changer d'édition

ASIVEMA APERO-TOUR OP BELVAL

De 26. Januar wor d'Asivema erëm um Tour, an des Kéier zu Belval.


Um 09.00 Auer as et lass gaangen, iwwert de Bieleser Gaalgebierg mat interessanten Zäitzeien aus der Stolindustrie.


Nom Mettegiessen sin mir iwwert d'Cité des Sciences gaangen an kruten flott Explikatiounen vun engem Architekturstudent vun der Uni Kauserslautern.


Eis nächst Wanderungen sinn:

den 23.02.2020 zu Saeul um 09.00 Auer bei der Kierch


den 29.03.2020 zu Bissen um 09.00 Auer bei der Rochuskapell (um Maart)


den 26.04.2020 zu Mertzig um 09.00 Auer hannert der Gemeng um Parking


den 31.05.2020 zu Uselding um 09.00 Auer beim Touristinfo 1, am Millenhaff


den 28.06.2020 Rindschleiden (Schuerelserschlass) um 09.00 bei der Kierch.