Changer d'édition

Generalversammlung 2019 vun de "WiddeBierger 50+" aus der Gemeng Betzder.

De 5.3.2019 war et esou wäit:D´Membere vun de "WiddeBierger 50 +" aus der Gemeng Betzder konnten hir Generalversammlung an hirem neien an definitiven Doheem ofhalen. E puer kleng Renovatiounen bleiwen nach ze machen, awer d´Freed war grouss, dat Versammlung scho konnt am neie Sall "Iewescht Bowéngs" op der Ouljener Strooss zu Ruedt-Syr stattfannen..

Vill Membere waren och komm an alles huet ugefaang mat engem, vun der Kichenéquipe sëlwer gekachten Mëttegiessen.

Duerno war Begréissung vun der Presidentin Maria Greis, déi sech erfreed gewisen huet, dat ëmmer méi Membere un den Aktivitéiten deelhuelen.MarieRose-Sturm huet den Aktivitéits- sowei och de Keessebericht fir 2018 virgedroen. Wéi ëmmer war alles tipptopp.Als neie Kandidat huet sech de Patrick Lamhène an de Comité gemellt.

Zu gudder Lescht huet de Buergermeeschter Jean-Francois Wirtz am Numm vun sengen Schäffen a Membere vum Gemengerot d´Sektioun vun de "WiddeBierger 50+ " félicitéiert fir déi vill schéin Aktivitéiten, déi duerch Jar ofgehalen ginn.