Changer d'édition

SUMMERAKADEMIE SPAASS AN AVENTURË FIR DÉI GANZ FAMILL

SUMMERAKADEMIE SPAASS AN AVENTURË FIR DÉI GANZ FAMILL

vum 22. August bis den 13. September


De Summer heiheem zesummen erliewen.

Flott Aktivitéiten a kreativ Atelieren an der Natur.

Sech beweegen an eis Gemeng nei entdecken.

Sport a Fräizäitaktivitéiten ausprobéieren.

Den Alldag méi nohalteg gestalten.

Matmënsche kenne léieren.

De ganze Programm op: www.bettembourg.lu an iwwer Facebook.

D’Deelhuelen un den Aktivitéiten ass gratis.

D’Aschreiwung ass obligatoresch.

Kanner ënner 13 Joer musse vun engem Erwuessene begleet ginn.