Changer d'édition

Scheckiwwerreechung vun der Amicale vun der résidence pour personnes âgées an de wisen Beetebuerg

E Mëttwoch den 23. März 2016, huet d’Amicale vun der résidence pour personnes âgées an de wisen der Direktioun vum Haus e Scheck an Héicht vu 50’000 € iwwerreecht.

Dësen Don ënnerstëtzt de Projet vu Renovéierungsaarbechten, déi fir d’Salle Ergothérapie am Laf vun dësem Joer virgesi sinn.
Duerch eng 18-jähreg Ënnerstëtzung an engem Gesamtbetrag vu 500'000 € konnt d’résidence scho vill Projete fir d‘Wuehlbefannen an fir d‘Verbesserung vun der Liewensqualitéit vun de Bewunner ëmsetzen, dës sinn :

•E Snoezelen-Zëmmer;
•Den Ëmbau vun engem Auto fir Rollstullfuerer;
•De Kaf vun engem Piano;
•E Gehparcours;
•De Kaf vun engem neie rollstullgerechten Auto

D’Direktioun vun der résidence an de wisen an d’Madame Germaine SALVESTRIN, Presidentin vum « Heemrot » vun der résidence an de wisen, soen der Madame Edith MAJERUS, Presidentin vun der Amicale an all hire Memberen e grousse Merci fir dëse generéisen Don.