Changer d'édition

Mat 60 an der Tréierer Ënnerwelt

Viru kuerzem hu sech d'Schüler aus dem 6. Schouljoer vum Joergang 1959 aus der Reebouschoul vu Beetebuerg fir hieren traditionelle Konveniat getraff an hunn zesummen d'Tréierer Ënnnerwelt exploréiert. Mat der Hëllef vun der Madame Birgit Spitzley, fachkundeg Guidin zu Tréier, gouf munneg interessanten Detail vum historeschen Tréier bestaunt. Ob ënner der Basilika oder am Turm Jerusalem, ëmmer goufen déi geschichtlech Präzisioune mat flotten Annekdote gespickt, sou dass déi puer Stonne schnell verflu waren. Wéi et sech gehéiert, ass de Konveniat bei engem gudden Iessen am Eurener Hof ausklénge gelooss ginn. D'Monique Birel, d'Romy Hutmacher an de Jean-Paul Hammerel haten de flotten Dag organiséiert. Mat derbäi waren de Michel David, d'Mariette Frank, d'Marie-Paule Hammerel, d'Denise Helmus, de Jean-Marie Jans, d'Maggy Juncker, d'Linda Pater an d'Astrid Platz. De Schoulmeeschter Michel Schaack hat sech leider wéinst enger anerer Verpflichtung mussen ofmellen. D'Stëmmung war gutt an et ass dann och festgehale ginn, relativ séier en nächste Konveniat ze organiséieren.