Changer d'édition

Préizerdauler Schoulkanner spenden fir d'Kanner am El Salvador

Zum Schluss vum Schouljoer 2013/2014 hunn d'Kanner aus dem Cycle 4 aus der Schoul Préizerdaul den afrikanesche Musical "Kwela Kwela" opgefouert. Mat engem Deel vun hirem Erléis hunn si dëser Deeg een Don vun 1.000 € un d'ONG "Komm Hëllef mat Préizerdaul" iwwerreecht. Dës Suen gi geholl fir enger Schoul zu San Agustín neit Schoulmaterial zoukommen ze loossen. De President vun der ONG Emile Calmes huet sech beim Léierpersonal, a virun allem awer och bei de Kanner bedankt fir dëse generéise Geste a konnt mat enger Partie androcksvolle Biller aus dem El Salvador jidder Bedeelegten vun der Noutwendegkeet vun hire Projeten iwwerzeegen.