Changer d'édition

Ouschtereeërverdeelung eng al Traditioun


Préizerdaul: Mat „Schéin Ouschteren“ sin d’Autofuerer, di um Ouschterméinden de Moien duerch de Préizerdaul gefuer sin, vun der SI- Presidentin Josée Steichen- Risch, dem Buergermeeschter Marc Gergen mat de Leit aus dem Syndicat d’initiative, empfange gin. Esou wi di Joere virdrun hat de Syndicat d’initiative mat der Gemeng Préizerdaul drop gehaalen fir di ronn 500 Ouschtereeër, gemolt mat den schéinsten Farwen ze verdeelen, déi och vun de Leit mat engem grousse Merci entgéintgeholl gi sin. (CR) (FOTOS: CHARLES REISER).