Changer d'édition

Mam Vëlo iwert d'Stroose-, Feld- a Bëschweeër


„Tour du Duerf“ am Kader vu „ Mobilitéit am Kanton Réiden“ am Préizerdaul

Bieberich: Am Kader vun der Aktioun“ Mobilitéit am Kanton Réiden“ waren all Vëlofuerer invitéiert gin, fir mat de Gemengevertrieder zesummen um „ Tour du Duerf 2021“ s den zeng Gemengen aus dem Kanton Réiden während de September- Weekender, op Initiativ vum Réidener Mobilitéitsatelier invitéiert gin, fir mat de Gemengevertrieder zesummen um „ Tour du Duerf 2021“ deelzehuelen. Esou och am Préizerdaul, wou iwert 20 begeeschtert Vëlofuerer e flotten Tour vu ronn 22 Kilometer déi deelweis iwert d’Strooss an iwert Feld- a Bëschweeër vum Territoire vun der ganzer Gemeng konnten ënnerhuelen. Nom Briefing vum Buergermeeschter Marc Gergen, den och allen Bedeeligten fir hiert Engagement, Merci gesoot huet, fir zum Schluss beim Patt offréiert vun der Gemeng, eventuell Verbesserungsvirschléi ervirzebréngen an och fir de Vëlo als Fortbewegungsmëttel an Zukunft méi attraktiv an der Gemeng ze maachen. All gefuerne Kilometer ass och online agedroe gin fir spéider un der grousser Verlousung derbéi ze sin. (CR) (Fotoen: Charel Reiser)