Changer d'édition

Stammzellespenden zu Bäerterf

D'Fraen a Mammen aus der Gemeng Bäertref zesumme mat Plooschter Projet asbl haten op Bäertref invitéiert fir dass déi interesséiert Leit sech als Stammzellespender régistreire loosse an sou Leit hëllefe können, déi u Leukämie erkrankt sin.

Effektiv hate sech vill Leit afonnt an et konnte méi wéi 50 nei Aschreiwungen als Spender gezielt gin. Doniewt goufen awer och Don'en gesammelt an et konnt een sech informéiren wéi sou eng Stammzellespend konkret ofleeft.

Weider Infoen gëtt et ënnert www.plooschterprojet.lu